Poem of the day

Estas mi Esperantisto
by Julio Baghy (1891-1967)
because today is Esperanto Day

Verda stelo sur la brusto
Iom palas pro la rusto.
Mi ne estas purigisto
Estas mi esperantisto.

Kuŝas ie sub tegmento
Netuŝebla Fundamento. 
Tuŝu ĝin nur la Mefisto;
Estas mi esperantisto.

Polv-kovrite sur bretaro
Putras mia SAT-vortaro.
Tedas min la vorto-listo;
Estas mi esperantisto.

Gramatikon mi ne konas
Kaj gazetojn ne abonas.
Librojn legu la verkisto,
Estas mi esperantisto.

Mi parolas kun rapido:
“Bonan tagon, ĝis revido”
Ĝi sufiĉas por ekzisto,
Estas mi esperantisto.

Pionirojn mi kritikas, 
La gvidantojn dorne pikas 
Kaj konspiras kun persisto; 
Estas mi esperantisto.

Por la venko mi esperas,
Sed nenion mi oferas,
Mi ne estas ja bankisto,
Estas mi esperantisto.

Se baraktas en la krizo
La movado, organizo
Helpas mi nur per rezisto,
Estas mi esperantisto.

Flugas per facila vento
El la buŝo Nova Sento.
Ĝi sufiĉas por sofisto;
Estas mi esperantisto.

Post la mort’ ĉe tombo mia
Staros “rondo familia.”
Nekrologos ĵurnalisto:
“Estis li esperantisto.”

3 thoughts on “Poem of the day

  1. It was amusing putting it through Google Translate, supplementing with my minimal knowledge of Esperanto. Baghy didn’t think a lot of a lot of Esperantists, did he?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *